Tendals per a finestres cofre punt recte

El tendal per a finestres cofre punt recte de Toldos Torrente® és la protecció solar més funcional per a finestra. Els braços del cofre punt recte permeten un angle de desplegament de gairebé 180 graus aportant una ombra agradable en, gairebé, tots els angles d'incidència del sol. Garantint una protecció solar òptima sense impedir la vista lliure cap a l'exterior.

El tendal per a finestres cofre punt recte de Toldos Torrente® disposa d'un cofre que protegeix la lona enrotllada contra les inclemències del temps, el disseny dels seus perfils garanteixen el perfecte tancament evitant l'entrada de pol·lució i pluja.

És un dels sistemes de protecció solar més resistents contra el vent, els seus braços amb sistema de ressort de torsió, situats de forma invisible en el punt de gir. Garanteixen que la lona del cofre punt recte estigui en contínua tensió, esmorteint els esforços mecànics del vent que incideixen sobre ella.