Avís legal

Torrente exteriores S.L. ofereix amb caràcter gratuït a tots els usuaris d'Internet, accés a informació i continguts de divers tipus, considerats d'interès general, a través de la seva exhibició directa. No es responsabilitza de l'ús indegut que els usuaris d'Internet puguin realitzar dels continguts i informació d'aquest lloc web, sent una responsabilitat exclusiva de la persona que accedeix a ells o els utilitzi.

Els drets de propietat intel·lectual tant del lloc web com de la informació que conté (inclosos imatges, disseny gràfic...) són de propietat de Torrente exteriores S.L. Es troben protegits per les lleis de propietat intel·lectual d'Espanya i pels tractats i convenis que poguessin resultar aplicables i, per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació estalvi per a ús personal i privat.

Ens reservem el dret d'actualitzar o modificar sense previ avís qualsevol informació continguda en aquest lloc web. Així mateix, els productes mostrats poden variar o ser eliminats en qualsevol moment. Torrente exteriores S.L. no és responsable de qualsevol dany directe o indirecte que pugui ocasionar l'exactitud, veracitat o exhaustivitat d'aquesta informació.

L'usuari accedeix al lloc web i utilitza el seu contingut al seu compte i risc. D'aquesta manera, és responsabilitat seva protegir-se contra qualsevol virus o altres elements de caràcter destructiu o nociu.

Torrente exteriores S.L. és propietària del present lloc web. Segons la llei 34/2002 facilitem la següent informació:

  • Titular: Torrente exteriores S.L.
  • Adreça: Ronda San Antonio de Llefiá, 118 • 08913, Badalona (Barcelona)
  • Telèfon: 93 460 00 46
  • Fax: 93 387 97 35
  • Correu electrònic: info@toldostorrente.com
  • C.I.F.: B-65.575.060