Motors i automatismes per a tendals

El sol és la font d'energia renovable més abundant que tenim avui dia. Podem utilitzar-la activament per mitjà de panells solars com ocorre en l'actualitat en els edificis de construcció nova, o passivament amb els sistemes de protecció solar automatitzats.

Els sistemes de protecció solar no són únicament elements de decoració o luxe, sinó que a més contribuïxen de manera considerable al confort visual i tèrmic dintre de la llar.

Estalvi energètic

Estalvi energètic Una protecció solar eficient és necessària per a viure i treballar. Si no es disposa d'ella, malgrat una ventilació adequada, els ambients es poden escalfar de forma desagradable en poc temps. És l'anomenat "efecte hivernacle" que reté l'escalfor a l'interior encara essent fresc a l'exterior.

Els sistemes de protecció solar controlats de manera automàtica són realment eficaços per a contribuir a l'estalvi energètic d'una llar.

Estalvi energètic Un cristall lliure de protecció solar transmet un 30-80% dels llamps solars i, en canvi, amb protecció solar automatitzada (tendal) només deixar passar un 10-20% dels llamps solars. Contribuint a reduir la temperatura fins a 8º en l'interior, reduint a la mateixa vegada la utilització de sistemes de climatització (entorn al 24%). Menor consum d'electricitat i menor emissió de CO2.

Enllaços relacionatsEuropean Solar-Shading Organization (web de l'organització que promou l'estalvi energètic de la indústria del tendal)

Protecció solar intel·ligent

Durant el dia, el sol vària la seva posició, s'amaga, reapareix, sorgeix el vent, comença a ploure... Els sistemes de protecció solar han de ser capaços de respondre a aquestes variacions climàtiques.

Gràcies a la motorització i els automatismes es pot aconseguir un eficient funcionament responent a un major confort diari seguit d'un modest estalvi energètic.

Sensors de vent, de sol, de pluja, de temperatura interior i exterior, d'humitat de l'aire... fan possible la seguretat i la fiabilitat dels sistemes de protecció solar.

Automatismes Automatismes de control de tendals, persianes, cortines d'interior..., d'un edifici o una casa. Reaccionen independentment a les variacions de temperatura, vent, llum, pluja... sense requerir major maniobra.

La seguretat a la llar és un requisit que cada vegada té més importància i fins i tot pren forma d'exigència. Els sistemes de protecció solar automatitzats amb una programació senzilla permet la simulació de presència a casa, per mitjà d'un programador horari que fa que els tendals i les persianes es pugin o es baixin.

La intel·ligència es pot adquirir resultant possible una casa més segura i en sintonia amb l'entorn.

Comoditat i seguretat. Llest

La comoditat i la seguretat obtingudes amb l'ús de motors i automatismes és valorat immediatament i fàcilment acceptat pels usuaris. La seva instal·lació ràpida i fàcil, amb només un punt d'alimentació i gràcies a la tecnologia via radio resulta possible controlar una sèrie de tendals en una casa en combinació amb un detector vent/sol, amb una instal·lació extremadament senzilla sense cablejat i econòmica sense treballs de paleta.

Comoditat i seguretat Amb l'accionament solar, automatisme que s'alimenta de l'energia solar per mitjà de placa fotovoltaica, se suprimeixen per complet els treballs de cablejat i connexió. Resultant possible accionar un tendal per comandament a distància i amb funció de seguretat de vent.

La llar protegida i concebuda com a lloc de tranquil·litat.

Descobreixi tot un món de possibilitats

Tendals de veranda

Tendals de veranda

Tendals veranda automatitzats amb detector via ràdio. Funció sol amb cèl·lula fotoelèctrica i vent amb anemòmetre.

Cortina solar exterior automatitzada

Cortina solar ext. automatitzada

Cortina solar exterior automatitzada amb detector via ràdio sense fil. Autoalimentat mitjançant placa fotovoltaica. Funció sol i vent.

Tendal cofre amb detector de pluja

Tendal cofre amb detector de pluja

Tendal cofre de gran dimensió automatitzat amb central de comandament. Funcions: sol, vent i pluja.

Tendals cofre comandament a distància

Tendals cofre comandament a distància

Tendals cofre motoritzats amb motor via ràdio i comandament a distància. Automatitzats amb detector sol/vent.

Tendals + rellotge programador

Tendals + rellotge programador

Tendal de braç articulat de 4.50 m. de sortida accionat amb motor comandament manual (emergència) i automatitzat amb rellotge programador.

Central de funcions climàtiques

Central de funcions climàtiques

Tendals de braços articulats controlats de forma individual i general mitjançant comandament a distància i automatitzats amb central de funcions climàtiques.